Utilizând datele din atelierul de producție, construiește SPC (controlul statistic de proces) astfel încât să se producă numai produse de calitate.
Sistemul de rețea de date "MeasurLink" colectează date de la o varietate mare de instrumente de măsură , generează afișarea in timp real a rezultatelor prelucrării statistice
(diagrame de control, histograme, indicatori ai capacității procesului, etc.).
Rezultatul este SPC.


Elimină piesele rebut;
produce numai produse de bună calitate 

Colectați date în timp real de la toate dispozitivele de măsură conectate la rețea și apoi prognozați apariția defecțiunilor utilizând controlul statistic de proces.

 

Icon1_123x100.png

 

Puneți rezultatele de măsurare valoroase ale companiei Dvs. în slujba îmbunătățirii calității.


Puteți afla astăzi, calitatea produselor de mâine.

 

 

                          ● Director de producție de departament                                                                                             ● Departament control de calitate                             ● Manageri de fabrică                       ● Executivi (directori, președinte) 

Afișări variate ale colectării de date și utilizarea ușoară ale acestora.Sunt disponibile diverse afișaje de colectare a datelor, incluzând rezultatele analizelor statistice, liste de date, instrucțiuni de lucru, afișare imagini, etc. Afișajul ecranului se poate schimba foarte ușor, pentru a se potrivi cu obiectivele operatorului.                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   Mergi sus

Fișa de date

 

Valorile de măsurare individuale se pot afișa in format tabelar, pentru a afișa mai multe măsurători într-un mod ușor de înțeles.

Fișa de date

Vedere 2D


Cu fotografii de lucru și desene tehnice în spate, rezultatele măsurătorilor pot fi afișate utilizând linii de conectare, aceste documente putând fi folosite in locul comenzilor de lucru. Deasemenea, rezultatele judecății de toleranțe pot fi afișate cu cadre colorate.

Vedere 2D

Șabloane de afișare


Managerul de control de documente face posibilă  flexibilitatea afișajului pe ecran.

Șabloane de afișare

Sunt disponibile funcții de analize statistice extensive (diagrame de control Xbar-R , diagrame de rulare, etc.) 

Utilizând o gamă largă de de analiză statistică și funcții de afișare, puteți obține  rezultate aplicabile situației și obiectivelor Dvs. specifice. 

[Diagrame] [Statistică]
 
Icon5_123x100.png
 
Icon6_123x100.png
Valori continue: Xbar-R, Xbar-s, X-Rs, diagrame de control EWMA, histograme, diagrame de rulare, diagrame de control prealabil, diagrame de nivel, diagrame tip casetă, diagrame tip contoar, bare indicatoare , diagrame de control multivariate, etc.
Valorile măsurătorii: diagrame de control p, np, c, și u ; diagrame Pareto ; sau diagrame circulare.
Valoare maximă , valoare minimă , deviații standard, medie ±3σ/ 4σ/ 6σ, indicatori de capabilitate de proces (Cp, Cpk, Pp, Ppk), rata defectelor, etc.

 

Funcția de alarmă pentru operatori în cazul apariției abnormităților 

Operatorul primește o avertizare atunci când apar anomalii (valori in afara toleranței, in afara limitei de control). Modul de avertizare poate fi selectată ca afișare fereastră pop-up, notificare prin email sau intrare în jurnalul de fișiere, etc.

                                                                                                                                                                                                                                                        Mergeți sus